Thủ tướng: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát trong năm nay các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, công khai cho dân biết các đồ án quy hoạch.

Chỉ thị của Thủ tướng nhấn mạnh, công tác quản lý xây dựng tại các đô thị vẫn còn một số tồn tại và yếu kém. Nhiều địa phương chưa tập trung nguồn lực cho công tác quy hoạch xây dựng, việc công bố, công khai đồ án quy hoạch xây dựng đô thị chưa được thực hiện nghiêm túc, dẫn đến tình trạng phải thỏa thuận quy hoạch cho từng công trình, từng dự án. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn trong thẩm định thiết kế cơ sở và xin cấp giấy phép xây dựng.

Cũng theo chỉ thị, một số quy định về thu hồi đất, giao đất còn chưa thực sự phù hợp với các loại hình dự án khác nhau, làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển đô thị, việc thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị chưa nghiêm và chưa kịp thời, các chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để ngăn ngừa, dẫn đến tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn phổ biến.

Công tác cải cách hành chính trong quản lý xây dựng đô thị tại một số địa phương chưa được chú trọng, đặc biệt là việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện phân cấp quản lý xây dựng; cán bộ ở cấp cơ sở còn thiếu, trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ.

Để khắc phục những tồn tại và yếu kém nêu trên, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, kiểm tra nội dung và thành phần hồ sơ đồ án, trường hợp không đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng phải có kế hoạch tổ chức điều chỉnh hoặc lập bổ sung. Việc tổ chức rà soát phải hoàn thành xong trong quý IV năm nay.

UBND các tỉnh, thành thực hiện công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt, đặc biệt là các quy hoạch chi tiết, đồng thời tổ chức cắm mốc giới ở thực địa theo quy định để mọi người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng theo đúng quy định. Kiểm tra việc thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại các cơ quan cấp dưới; thực hiện cơ chế liên thông một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện quản lý đô thị.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cũng phải rà soát lại tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn, thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời những công trình, tổ chức, cá nhân vi phạm và phải hoàn thành xong trong quý IV năm 2007. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị. Khắc phục ngay tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại; đồng thời thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành thực hiện các giải pháp xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đô thị, khắc phục tình trạng "treo" về xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các đô thị từ loại II trở lên tổ chức lập đề án thực hiện việc ngầm hóa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trong tháng này, Bộ Xây dựng sẽ ban hành hướng dẫn thiết kế đô thị và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Cả nước hiện có hơn 700 đô thị, trong đó có gần 100 thành phố và thị xã.

VietNamNet


Các bài liên quan

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Cơ khí FCO Việt Nam

Địa Chỉ : 76 An Dương, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Điện thoại: 04 39959710 Fax: 04 39959710
Email: cokhifcovietnam@gmail.com Wedsite: http://www.fcovietnam.com