Miễn trừ trách nhiệm

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang web https://fcovietnam.com/ – trang web được sở hữu bởi Công ty cổ phần FCO Việt Nam. Những điều khoản, quy định dưới đây (gọi chung là “Các điều khoản miễn trừ trách nhiệm”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin trên trang web. Trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của FCOVIETNAM, Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên trang web https://fcovietnam.com/ chỉ dành cho mục đích thông tin chung. FCOVIETNAM không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, tính chính xác, mức độ đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của Quý khách vào thông tin đó đều do Quý khách tự chịu rủi ro.

FCOVIETNAM không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin nào có trên trang web này. FCOVIETNAM có quyền thay đổi nội dung và thông tin được cung cấp trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

FCOVIETNAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc thông tin trên đó. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất dữ liệu.

FCOVIETNAM có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba để thuận tiện cho Quý khách. FCOVIETNAM không xác nhận hoặc đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trên các trang web hoặc tài nguyên đó. FCOVIETNAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc Quý khách sử dụng các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba này.

Bằng cách sử dụng trang web của FCOVIETNAM, Quý khách đã xác nhận và đồng ý rằng FCOVIETNAM không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong thông tin được cung cấp trên trang web https://fcovietnam.com/ này. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng FCOVIETNAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào có trên đó.

FCOVIETNAM có quyền thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận các Điều khoản sửa đổi.

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với FCOVIETNAM.

Giới hạn trách nhiệm

1. Thông tin, nội dung và tài liệu trên trang web https://fcovietnam.com/ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý.

2. Trang web https://fcovietnam.com/ không cam đoan, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có trên trang web. Quý khách có trách nhiệm xác minh tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trước khi dựa vào đó.

3. Trang web https://fcovietnam.com/ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào về thông tin hoặc nội dung được cung cấp trên trang web, cũng như mọi tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó.

4. Trang web https://fcovietnam.com/ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh hoặc mất dữ liệu.

5. Trang web https://fcovietnam.com/ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do vi-rút hoặc phần mềm độc hại khác có thể lây nhiễm vào máy tính hoặc các thiết bị khác của Quý khách do truy cập hoặc sử dụng trang web này.

6. Trang web https://fcovietnam.com/ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bất kỳ quyết định đầu tư hoặc tài chính nào được đưa ra dựa trên thông tin hoặc nội dung được cung cấp trên trang web này.

7. Trang web https://fcovietnam.com/ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ trang web này.

8. Trong mọi trường hợp, trang web https://fcovietnam.com/ hoặc chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên của FCOVIETNAM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc nội dung của FCOVIETNAM, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý khác và liệu trang web này có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không.

9. Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho trang web này cũng như chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của trang web không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc thiệt hại, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Quý khách sử dụng trang web này hoặc nội dung của FCOVIETNAM.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web https://fcovietnam.com/, Quý khách đồng ý với Giới hạn trách nhiệm nêu trên.

Liên kết tới và từ các trang web khác

1. Trong web https://fcovietnam.com/, Quý khách có thể tìm thấy các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Việc cung cấp một liên kết đến một trang web như vậy không có nghĩa là FCOVIETNAM chứng thực trang web đó, Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng FCOVIETNAM không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web nào như vậy. Nếu Quý khách truy cập bất kỳ trang web thông qua một liên kết trên trang web này, Quý khách sẽ tự chịu rủi ro.

2. Bất kỳ bên thứ ba nào muốn liên kết đến trang web https://fcovietnam.com/ đều có quyền làm như vậy với điều kiện phải tuân thủ các điều kiện dưới đây:

2.1. Bên thứ ba không được phép tìm cách ám chỉ rằng FCOVIETNAM đang chứng thực các dịch vụ hoặc sản phẩm của một bên khác trừ khi điều này đã được FCOVIETNAM đồng ý bằng văn bản;

2.2. Bên thứ ba không trình bày sai mối quan hệ của bên thứ ba với trang web https://fcovietnam.com/ và trang web mà bên thứ ba liên kết đến Trang web https://fcovietnam.com/ không chứa nội dung gây khó chịu hoặc gây tranh cãi hoặc nội dung vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bên thứ ba.

3. Khi liên kết đến trang web https://fcovietnam.com/ và vi phạm các điều khoản của FCOVIETNAM, bên thứ ba sẽ bồi thường cho FCOVIETNAM về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với trang web https://fcovietnam.com/ do kết quả của liên kết đó.

Ngày cập nhật: 12h00 ngày 18/4/2024